نمایش 1–12 از 15 نتیجه

شیمانو

چرخ ماهیگیری Shimano Sienna FE

تمام شده

مدل

2500 , 4000

بلبرینگ-چرخ

۱+۱

میزان-دور-چرخ

۵ , ۲:۱ , ۵.۰:۱

وزن-چرخ

270 گرم , 355 گرم

شرکت-سازنده

شیمانو (Shimano)

کشور-سازنده

ژاپن

چرخ ماهیگیری Shimano Stradic

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

3000

بلبرینگ-چرخ

۶+۱

میزان-دور-چرخ

۵ , ۳:۱

وزن-چرخ

225 گرم

شرکت-سازنده

شیمانو (Shimano)

کشور-سازنده

ژاپن

چرخ ماهیگیری +Shimano Stradic CI4

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

4000

بلبرینگ-چرخ

۶+۱

میزان-دور-چرخ

۶.۲:۱

وزن-چرخ

160 گرم , 190 گرم , 230 گرم

شرکت-سازنده

شیمانو (Shimano)

کشور-سازنده

ژاپن

چرخ ماهیگیری Shimano TWIN POWER SW

تمام شده

مدل

10000 , 14000 , 4000 , 5000 , 8000

بلبرینگ-چرخ

10+1

میزان-دور-چرخ

۴ , ۹:۱

وزن-چرخ

355 گرم , 420 گرم , 635 گرم , 650 گرم

شرکت-سازنده

شیمانو (Shimano)

کشور-سازنده

ژاپن

چوب ماهیگیری Shimano Vengeance BX

تمام شده

مدل

Shimano Vengeance BX

تعداد-بخش

2 بخش

تعداد-حلقه

5 حلقه

اکشن-چوب

75-150 گرم

طول-کلی-چوب

۳۶۰ , ۳۹۰

طول-حمل-و-نقل

108 سانتیمتر , 118 سانتیمتر

وزن-چوب

326 گرم , 328 گرم

شرکت-سازنده

شیمانو (Shimano)

کشور-سازنده

ژاپن

چرخ ماهیگیری SHIMANO SARAGOSA SW

تمام شده

مدل

10000 , 20000 , 25000 , 5000 , 6000 , 8000

بلبرینگ-چرخ

۵+۱ , ۶+۱

میزان-دور-چرخ

4 , 4:1 , ۴ , ۹:۱ , ۵ , ۷:۱ , ۵.۶:۱

وزن-چرخ

455 گرم , 465 گرم , 688 گرم , 689 گرم , 945 گرم , 970 گرم

شرکت-سازنده

شیمانو (Shimano)

کشور-سازنده

ژاپن

چرخ ماهیگیری Shimano SOCORRO SW

تمام شده

مدل

10000 , 5000 , 6000 , 8000

بلبرینگ-چرخ

۴+۱

میزان-دور-چرخ

۴ , ۶:۱ , ۴ , ۹:۱

وزن-چرخ

440 گرم , 445 گرم , 640 گرم , 665 گرم

شرکت-سازنده

شیمانو (Shimano)

کشور-سازنده

ژاپن

چرخ ماهیگیری Shimano Stradic

تمام شده

مدل

2500 , 4000 , 5000

بلبرینگ-چرخ

۶+۱

میزان-دور-چرخ

6.0:1 , ۶.۲:۱

وزن-چرخ

195 گرم , 230 گرم , 235 گرم , 280 گرم , 320 گرم

شرکت-سازنده

شیمانو (Shimano)

کشور-سازنده

ژاپن

چرخ ماهیگیری SHIMANO ULTEGRA

تمام شده

تماس بگیرید
شناسه محصول: 01810068
بلبرینگ-چرخ

۵+۱

میزان-دور-چرخ

۶.۲:۱

وزن-چرخ

200 گرم , 240 گرم , 285 گرم

شرکت-سازنده

شیمانو (Shimano)

کشور-سازنده

ژاپن

چرخ ماهیگیری SHIMANO SEDONA

تمام شده

مدل

3000 , 4000 , 5000 , 6000 , 8000

بلبرینگ-چرخ

۳+۱

میزان-دور-چرخ

۵.۶:۱

وزن-چرخ

185 گرم , 215 گرم , 245 گرم , 250 گرم , 295 گرم , 300 گرم , 425 گرم , 615 گرم

شرکت-سازنده

شیمانو (Shimano)

کشور-سازنده

ژاپن

چرخ ماهیگیری Shimano Nasci

تمام شده

مدل

4000 , 5000

بلبرینگ-چرخ

۳+۱ , ۴+۱

میزان-دور-چرخ

۵.۰:۱ , ۵.۶:۱ , ۶.۲:۱

وزن-چرخ

179 گرم , 215 گرم , 220 گرم , 250 گرم , 280 گرم , 295 گرم , 300 گرم

شرکت-سازنده

شیمانو (Shimano)

کشور-سازنده

ژاپن