لوازم ماهیگیری, مطالب تخصصی ماهیگیری, همه

چرخ های ماهیگیری

چرخ های ماهیگیری

چرخ های ماهیگیری

به طور کلی چرخ های ماهیگیری را به چهار دسته می توان تقسیم کرد:

  • چرخ های اسپینینگ Spining عموما کوچکتر از بقیه چرخ ها هستند که خود به سه دسته تقسیم می شوند:
    • Bait-casting حالت قرقره ای کوچک
    • Salt-water مخصوص آبهای شور که در آبهای شیرین هم کاربرد دارند
    • Fresh-water مخصوص آبهای شیرین
  • چرخ های کپوری Carp یا Bait-runner از لحاظ ظاهر همانندچرخ های اسپینینگ هستند؛اندکی بزرگتر و دارای  یک ضامن
  • چرخ های سورف کستینگ Surf casting دارای اسپول بزرگتر برای کپوری هم مورد استفاده است
  • چرخ های وینچ Winch یا Multiplierحالت قرقره ای بسیار بزرگتر و مناسب آبهای شور

دیدگاهتان را بنویسید