در حال نمایش 9 نتیجه

rapala

طعمه ماهیگیری Rapala sxr

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

Rapala sxr

طول-طعمه

۱۴ سانتیمتر

عمق-پیشروی

۱.۲-۲.۴ متر

وزن-طعمه

43 گرم

رنگ-طعمه

hpr

شرکت-سازنده

راپالا (Rapala)

کشور-سازنده

فنلاند

طعمه ماهیگیری Rapala rnr

تمام شده

مدل

Rapala rnr

طول-طعمه

۵ سانتیمتر

عمق-پیشروی

متغیر

وزن-طعمه

11 گرم

رنگ-طعمه

bn , rfcw , s , sd , sg

طعمه ماهیگیری Rapala rpr

تمام شده

مدل

Rapala rpr

طول-طعمه

۵ سانتیمتر , ۷ سانتیمتر

عمق-پیشروی

….

وزن-طعمه

24 گرم , 9 گرم

رنگ-طعمه

cmbs , dcw , hsd , pcl , pgs , swatch , yp

شرکت-سازنده

راپالا (Rapala)

کشور-سازنده

فنلاند

طعمه ماهیگیری Rapala scrc

تمام شده

مدل

Rapala scrc

طول-طعمه

۵ سانتیمتر

عمق-پیشروی

۱.۸-۲.۴ متر

وزن-طعمه

9 گرم

رنگ-طعمه

crsd , dcw , dmn , dssd , ft , gfd

شرکت-سازنده

راپالا (Rapala)

کشور-سازنده

فنلاند

طعمه ماهیگیری Rapala sxrsb

تمام شده

مدل

Rapala sxrsb

طول-طعمه

۹ سانتیمتر

عمق-پیشروی

0-0.7 متر

وزن-طعمه

20 گرم

رنگ-طعمه

bsrd , fus , ho

شرکت-سازنده

راپالا (Rapala)

کشور-سازنده

فنلاند

طعمه ماهیگیری Rapala sxrt

تمام شده

مدل

Rapala sxrt

طول-طعمه

۱۲ سانتیمتر

عمق-پیشروی

۰.۳-۰.۶ متر

وزن-طعمه

26 گرم

رنگ-طعمه

bnc , bsrd , hpr , og , rdb , rgh

شرکت-سازنده

راپالا (Rapala)

کشور-سازنده

فنلاند

طعمه ماهیگیری Rapala sxrls

تمام شده

مدل

sxrls-12

طول-طعمه

۱۲ سانتیمتر

عمق-پیشروی

۰.۳-۰.۶ متر

وزن-طعمه

36 گرم

رنگ-طعمه

chm , hchu , hpu , whu

طعمه ماهیگیری Rapala sxrtm

تمام شده

مدل

Rapala sxrtm

طول-طعمه

۸ سانتیمتر

عمق-پیشروی

۰.۳-۰.۶ متر

وزن-طعمه

13 گرم

رنگ-طعمه

bnc , bsrd , fus , mbs , rgh , s1

شرکت-سازنده

راپالا (Rapala)

کشور-سازنده

فنلاند

طعمه ماهیگیری Rapala tdd

تمام شده

مدل

Rapala tdd

طول-طعمه

11 سانتیمتر , ۷ سانتیمتر , ۹ سانتیمتر

عمق-پیشروی

4.5 متر , 6 متر , ۹

وزن-طعمه

13 گرم , 22 گرم , 9 گرم

رنگ-طعمه

blt , fyp , gtu , hs , otu

شرکت-سازنده

راپالا (Rapala)

کشور-سازنده

فنلاند