نمایش 1–12 از 20 نتیجه

Daiwa

نخ ماهیگیری 1500 Daiwa J_Braid X8 Multi Color

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

J_Braid X8 Multi Color

سایز-نخ

۰.۴۲ میلیمتر

متزاژ-نخ

۱۵۰۰

میزان-تست

26.5 کیلوگرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

نخ ماهیگیری Daiwa Tournament evo 8

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

Tournament evo 8

سایز-نخ

۰.۲۶ میلیمتر

متزاژ-نخ

۱۳۵متر

میزان-تست

19.8 کیلوگرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

نخ ماهیگیری Daiwa Tournament evo 8

تمام شده

مدل

Tournament evo 8

سایز-نخ

۰.۲۰ میلیمتر , ۰.۳۰ میلیمتر

متزاژ-نخ

۳۰۰

میزان-تست

18 کیلوگرم , 23.4 کیلوگرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

نخ ماهیگیری Daiwa Tournament FC

تمام شده

مدل

Tournament Fluorocarbon

سایز-نخ

۰.۳۰ میلیمتر , ۰.۳۵ میلیمتر , 0.41 میلیمتر

متزاژ-نخ

۵۰

میزان-تست

11.4 کیلوگرم , 6.2 کیلوگرم , 8.1 کیلوگرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

نخ ماهیگیری Daiwa Tournament FC

تمام شده

مدل

Tournament Fluorocarbon

سایز-نخ

۰.۴۵ میلیمتر , ۰.۵۰ میلیمتر

متزاژ-نخ

30 متر

میزان-تست

12.6 کیلوگرم , 14.3 کلیوگرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

نخ ماهیگیری Daiwa Tournament Sw shock leader

تمام شده

مدل

Tournament Sw shock leader

سایز-نخ

0.80 میلیمتر , 0.90 میلیمتر , ۱.۰۰ میلیمتر

متزاژ-نخ

۵۰

میزان-تست

40.3 کیلوگرم , 49.4 کیلوگرم , 63.4 کیلوگرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

چوب ماهیگیری Daiwa ninja 240cm

تمام شده

مدل

Ninja Spin

تعداد-بخش

…..

تعداد-حلقه

…..

وزن-کاستینگ

30_70 گرم , 50_100 گرم

طول-کلی-چوب

۲۴۰

طول-حمل-و-نقل

….

وزن-چوب

190 گرم , 210 گرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

چوب ماهیگیری Daiwa ninja 270cm

تمام شده

مدل

Ninja Spin

تعداد-بخش

…..

تعداد-حلقه

…..

وزن-کاستینگ

30_60 گرم , 40_80 گرم

طول-کلی-چوب

۲۷۰

طول-حمل-و-نقل

….

وزن-چوب

195 گرم , 210 گرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

چوب ماهیگیری Daiwa BG 240cm

تمام شده

مدل

BG Pilk

تعداد-بخش

…..

تعداد-حلقه

…..

وزن-کاستینگ

40_100 گرم , 50_150 گرم

طول-کلی-چوب

۲۴۰

طول-حمل-و-نقل

….

وزن-چوب

280 گرم , 300 گرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

چوب ماهیگیری Daiwa BG 270cm

تمام شده

مدل

BG Pilk

تعداد-بخش

…..

تعداد-حلقه

…..

وزن-کاستینگ

40_100 گرم , 50_150 گرم

طول-کلی-چوب

۲۷۰

طول-حمل-و-نقل

….

وزن-چوب

290 گرم , 320 گرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

چوب ماهیگیری Daiwa BG 210cm

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

BG boat

تعداد-بخش

…..

تعداد-حلقه

…..

وزن-کاستینگ

150_400 گرم

طول-کلی-چوب

۲۱۰

طول-حمل-و-نقل

….

وزن-چوب

265 گرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

چوب ماهیگیری Daiwa megaforce pilk

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

megaforce pilk

تعداد-بخش

…..

تعداد-حلقه

…..

وزن-کاستینگ

200_500 گرم

طول-کلی-چوب

225 سانتیمتر

طول-حمل-و-نقل

….

وزن-چوب

300 گرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن