نمایش 1–12 از 24 نتیجه

چرخ ماهیگیری

چرخ ماهیگیری Shimano Sienna FE

تمام شده

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مدل

2500

,

4000

بلبرینگ-چرخ

۱+۱

میزان-دور-چرخ

۵,۲:۱

,

۵.۰:۱

وزن-چرخ

270 گرم

,

355 گرم

شرکت-سازنده

شیمانو (Shimano)

کشور-سازنده

ژاپن

چرخ ماهیگیری Shimano Stradic

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

3000

بلبرینگ-چرخ

۶+۱

میزان-دور-چرخ

۵,۳:۱

وزن-چرخ

225 گرم

شرکت-سازنده

شیمانو (Shimano)

کشور-سازنده

ژاپن

چرخ ماهیگیری +Shimano Stradic CI4

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

4000

بلبرینگ-چرخ

۶+۱

میزان-دور-چرخ

۶.۲:۱

وزن-چرخ

160 گرم

,

190 گرم

,

230 گرم

شرکت-سازنده

شیمانو (Shimano)

کشور-سازنده

ژاپن

چرخ ماهیگیری SHIMANO SARAGOSA SW

تمام شده

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مدل

10000

,

20000

,

25000

,

5000

,

6000

,

8000

بلبرینگ-چرخ

۵+۱

,

۶+۱

میزان-دور-چرخ

4,4:1

,

۴,۹:۱

,

۵,۷:۱

,

۵.۶:۱

وزن-چرخ

455 گرم

,

465 گرم

,

688 گرم

,

689 گرم

,

945 گرم

,

970 گرم

شرکت-سازنده

شیمانو (Shimano)

کشور-سازنده

ژاپن

چرخ ماهیگیری Shimano SOCORRO SW

تمام شده

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مدل

10000

,

5000

,

6000

,

8000

بلبرینگ-چرخ

۴+۱

میزان-دور-چرخ

۴,۶:۱

,

۴,۹:۱

وزن-چرخ

440 گرم

,

445 گرم

,

640 گرم

,

665 گرم

شرکت-سازنده

شیمانو (Shimano)

کشور-سازنده

ژاپن

چرخ ماهیگیری Shimano Stradic

تمام شده

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مدل

2500

,

4000

,

5000

بلبرینگ-چرخ

۶+۱

میزان-دور-چرخ

6.0:1

,

۶.۲:۱

وزن-چرخ

195 گرم

,

230 گرم

,

235 گرم

,

280 گرم

,

320 گرم

شرکت-سازنده

شیمانو (Shimano)

کشور-سازنده

ژاپن

چرخ ماهیگیری Cormoran Black bull6 pif 4000

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

4000

بلبرینگ-چرخ

….

میزان-دور-چرخ

۵,۳:۱

وزن-چرخ

390 گرم

شرکت-سازنده

دایوا کورموران

کشور-سازنده

ژاپن

چرخ ماهیگیری SHIMANO ULTEGRA

تمام شده

تماس بگیرید
شناسه محصول: 01810068
بلبرینگ-چرخ

۵+۱

میزان-دور-چرخ

۶.۲:۱

وزن-چرخ

200 گرم

,

240 گرم

,

285 گرم

شرکت-سازنده

شیمانو (Shimano)

کشور-سازنده

ژاپن

چرخ ماهیگیری Cormoran Pitcor 5pif 5500

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

5500

بلبرینگ-چرخ

….

میزان-دور-چرخ

۴,۹:۱

وزن-چرخ

525 گرم

شرکت-سازنده

دایوا کورموران

کشور-سازنده

ژاپن

چرخ ماهیگیری Cormoran Seacor xp 5500

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

5500

بلبرینگ-چرخ

….

میزان-دور-چرخ

۴,۹:۱

وزن-چرخ

525 گرم

شرکت-سازنده

دایوا کورموران

کشور-سازنده

ژاپن

چرخ ماهیگیری Daiwa Black widow 5000 LDA

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

5000

بلبرینگ-چرخ

….

میزان-دور-چرخ

۴,۱:۱

وزن-چرخ

675 گرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

چرخ ماهیگیری Cormoran Otx br 10000

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

10000

بلبرینگ-چرخ

….

میزان-دور-چرخ

۴,۹:۱

وزن-چرخ

570 گرم

شرکت-سازنده

دایوا کورموران

کشور-سازنده

ژاپن