در حال نمایش 5 نتیجه

چرخ ماهیگیری کاپتان

چرخ ماهیگیری کاپتان Captain hokido

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

4000

بلبرینگ-چرخ

۳

میزان-دور-چرخ

۵,۲:۱

شرکت-سازنده

کاپتان (Captain)

چرخ ماهیگیری کاپتان Captain buck

تمام شده

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مدل

4000

,

6000

بلبرینگ-چرخ

۳

میزان-دور-چرخ

۵,۲:۱

شرکت-سازنده

کاپتان (Captain)

چرخ ماهیگیری کاپتان Captain zion

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

3000

بلبرینگ-چرخ

۳

میزان-دور-چرخ

۵,۲:۱

شرکت-سازنده

کاپتان (Captain)

چرخ ماهیگیری کاپتان Captain giza

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

5000

بلبرینگ-چرخ

1

میزان-دور-چرخ

4,7:1

شرکت-سازنده

کاپتان (Captain)

چرخ ماهیگیری کاپتان Captain keops

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

4000

بلبرینگ-چرخ

۳

میزان-دور-چرخ

۵,۲:۱

شرکت-سازنده

کاپتان (Captain)