در حال نمایش 3 نتیجه

نخ Target

نخ ماهیگیری Target 4X

تمام شده

مدل

Target 4X

رنگ-نخ

Multi color , سبز خزه ای

سایز-نخ

۰.۲۰ میلیمتر , ۰.۲۳ میلیمتر , ۰.۲۶ میلیمتر , ۰.۲۸ میلیمتر , ۰.۳۰ میلیمتر , ۰.۳۲ میلیمتر , ۰.۳۵ میلیمتر , 0.37 میلیمتر , ۰.۴۰ میلیمتر

متزاژ-نخ

۳۰۰

میزان-تست

—-

کشور-سازنده

چین

نخ ماهیگیری Target 8X

تمام شده

مدل

Target 8X

رنگ-نخ

Multi color , سبز خزه ای

سایز-نخ

۰.۱۸ میلیمتر , ۰.۲۰ میلیمتر , ۰.۲۳ میلیمتر , ۰.۲۶ میلیمتر , ۰.۲۸ میلیمتر , ۰.۳۰ میلیمتر , 0.33 میلیمتر , ۰.۳۵ میلیمتر , 0.37 میلیمتر , ۰.۴۰ میلیمتر

متزاژ-نخ

۳۰۰

میزان-تست

—-

کشور-سازنده

چین

نخ ماهیگیری Target 9X

تمام شده

مدل

Target 9X

رنگ-نخ

Multi color , سبز خزه ای

سایز-نخ

۰.۱۸ میلیمتر , ۰.۲۰ میلیمتر , ۰.۲۳ میلیمتر , ۰.۲۶ میلیمتر , ۰.۲۸ میلیمتر , ۰.۳۰ میلیمتر , ۰.۳۲ میلیمتر , ۰.۳۵ میلیمتر , 0.37 میلیمتر

متزاژ-نخ

۳۰۰

میزان-تست

—-

کشور-سازنده

چین