نمایش 1–12 از 23 نتیجه

طعمه ماهیگیری

طعمه ماهیگیری Rapala sxr

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

Rapala sxr

طول-طعمه

۱۴ سانتیمتر

عمق-پیشروی

۱.۲-۲.۴ متر

وزن-طعمه

43 گرم

رنگ-طعمه

hpr

شرکت-سازنده

راپالا (Rapala)

کشور-سازنده

فنلاند

طعمه ماهیگیری Rapala rnr

تمام شده

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مدل

Rapala rnr

طول-طعمه

۵ سانتیمتر

عمق-پیشروی

متغیر

وزن-طعمه

11 گرم

رنگ-طعمه

bn

,

rfcw

,

s

,

sd

,

sg

طعمه ماهیگیری Rapala rpr

تمام شده

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مدل

Rapala rpr

طول-طعمه

۵ سانتیمتر

,

۷ سانتیمتر

عمق-پیشروی

….

وزن-طعمه

24 گرم

,

9 گرم

رنگ-طعمه

cmbs

,

dcw

,

hsd

,

pcl

,

pgs

,

swatch

,

yp

شرکت-سازنده

راپالا (Rapala)

کشور-سازنده

فنلاند

طعمه ماهیگیری Rapala scrc

تمام شده

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مدل

Rapala scrc

طول-طعمه

۵ سانتیمتر

عمق-پیشروی

۱.۸-۲.۴ متر

وزن-طعمه

9 گرم

رنگ-طعمه

crsd

,

dcw

,

dmn

,

dssd

,

ft

,

gfd

شرکت-سازنده

راپالا (Rapala)

کشور-سازنده

فنلاند

طعمه ماهیگیری Rapala sxrsb

تمام شده

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مدل

Rapala sxrsb

طول-طعمه

۹ سانتیمتر

عمق-پیشروی

0-0.7 متر

وزن-طعمه

20 گرم

رنگ-طعمه

bsrd

,

fus

,

ho

شرکت-سازنده

راپالا (Rapala)

کشور-سازنده

فنلاند

طعمه ماهیگیری استورم WSS03RCW

تمام شده

تماس بگیرید
طول-طعمه

۸ سانتیمتر

وزن-طعمه

10 گرم

شرکت-سازنده

استورم

کشور-سازنده

اندونزی

طعمه ماهیگیری Rapala sxrt

تمام شده

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مدل

Rapala sxrt

طول-طعمه

۱۲ سانتیمتر

عمق-پیشروی

۰.۳-۰.۶ متر

وزن-طعمه

26 گرم

رنگ-طعمه

bnc

,

bsrd

,

hpr

,

og

,

rdb

,

rgh

شرکت-سازنده

راپالا (Rapala)

کشور-سازنده

فنلاند