در حال نمایش 12 نتیجه

ساچمه ۴.۵

ساچمه H&N Baracuda

تمام شده

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مدل

Baracuda

کالیبر

4.5mm

,

5.5mm

گرین

10.65

,

۲۱.۱۴

وزن-یک-ساچمه

۱.۳۷ گرم

تعداد-در-بسته

۲۰۰ تایی

شرکت-سازنده

H&N المان

ساچمه H&N Baracuda Match

تمام شده

مدل

Baracuda Match

کالیبر

4.5mm

,

5.5mm

گرین

۲۱.۱۴

تعداد-در-بسته

۲۰۰ تایی

وزن-یک-ساچمه

۱.۳۷ گرم

شرکت-سازنده

H&N المان

ساچمه H&N Excite Plinking

تمام شده

تماس بگیرید
کالیبر

۵.۵ میلیمتر

تعداد-در-بسته

۲۵۰ تایی

گرین

۱۲.۹۶

شرکت-سازنده

H&N آلمان

ساچمه H&N Rabbit Magnum

تمام شده

تماس بگیرید
کالیبر

۴.۵ میلیمتر

تعداد-در-بسته

۲۰۰ تایی

وزن-یک-ساچمه

۱.۶۴

گرین

۱۵.۷۴

شرکت-سازنده

H&N آلمان

ساچمه H&N Baracuda Magnum

تمام شده

تماس بگیرید
کالیبر

۴.۵ میلیمتر

تعداد-در-بسته

۲۰۰ تایی

گرین

۱۶.۳۶

شرکت-سازنده

H&N آلمان

ساچمه Diabolo Schack

تمام شده

تماس بگیرید
شناسه محصول: 001045
مدل

Diabolo Schack

کالیبر

4.52mm

گرین

۸.۰۲

وزن-یک-ساچمه

۰.۵۲۰گرم

تعداد-در-بسته

۵۰۰ تایی

شرکت-سازنده

JSB

کشور-سازنده

جمهوری چک

ساچمه Diabolo target sport

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

Diabolo TARGET SPORT

کالیبر

4.5mm

گرین

۸.۰۲

وزن-یک-ساچمه

۰.۵۲۰گرم

تعداد-در-بسته

۵۰۰ تایی

شرکت-سازنده

JSB

کشور-سازنده

جمهوری چک

ساچمه Match Diabolo Test

تمام شده

تماس بگیرید
شناسه محصول: 002002
مدل

Match Diabolo Test

کالیبر

4.5mm

گرین

۸.۰۲

,

۸.۲۶

وزن-یک-ساچمه

۰.۵۲۰گرم

,

۰.۵۳۵گرم

تعداد-در-بسته

350 تایی

شرکت-سازنده

JSB

کشور-سازنده

جمهوری چک

ساچمه Exact Diabolo

تمام شده

تماس بگیرید
شناسه محصول: 546237
مدل

Exact Diabolo

کالیبر

4.52mm

گرین

8.44

وزن-یک-ساچمه

0.547 گرم

تعداد-در-بسته

۵۰۰ تایی

شرکت-سازنده

JSB

کشور-سازنده

جمهوری چک

ساچمه Diabolo Exact Heavy

تمام شده

تماس بگیرید
شناسه محصول: 546267
مدل

Diabolo Exact Heavy

کالیبر

4.52mm

گرین

10.34

وزن-یک-ساچمه

0.670

تعداد-در-بسته

۵۰۰ تایی

شرکت-سازنده

JSB

کشور-سازنده

جمهوری چک

ساچمه POLYMAG SHORTS

تمام شده

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مدل

POLYMAG SHORTS

کالیبر

4.5mm

,

5.5mm

گرین

15.89

,

۸.۰۲

وزن-یک-ساچمه

۰.۵۲۰گرم

,

1.030 گرم

تعداد-در-بسته

۲۰۰ تایی

شرکت-سازنده

JSB

کشور-سازنده

جمهوری چک

ساچمه PREDATOR Metalmag

تمام شده

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مدل

Predator Metalmag

کالیبر

4.5mm

,

5.5mm

گرین

17

,

8.5

وزن-یک-ساچمه

0.550

,

1.100

تعداد-در-بسته

۲۰۰ تایی

شرکت-سازنده

JSB

کشور-سازنده

جمهوری چک