در حال نمایش 7 نتیجه

دایوا (Daiwa)

چوب ماهیگیری Daiwa ninja 240cm

تمام شده

مدل

Ninja Spin

تعداد-بخش

…..

تعداد-حلقه

…..

وزن-کاستینگ

30_70 گرم , 50_100 گرم

طول-کلی-چوب

۲۴۰

طول-حمل-و-نقل

….

وزن-چوب

190 گرم , 210 گرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

چوب ماهیگیری Daiwa ninja 270cm

تمام شده

مدل

Ninja Spin

تعداد-بخش

…..

تعداد-حلقه

…..

وزن-کاستینگ

30_60 گرم , 40_80 گرم

طول-کلی-چوب

۲۷۰

طول-حمل-و-نقل

….

وزن-چوب

195 گرم , 210 گرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

چوب ماهیگیری Daiwa BG 240cm

تمام شده

مدل

BG Pilk

تعداد-بخش

…..

تعداد-حلقه

…..

وزن-کاستینگ

40_100 گرم , 50_150 گرم

طول-کلی-چوب

۲۴۰

طول-حمل-و-نقل

….

وزن-چوب

280 گرم , 300 گرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

چوب ماهیگیری Daiwa BG 270cm

تمام شده

مدل

BG Pilk

تعداد-بخش

…..

تعداد-حلقه

…..

وزن-کاستینگ

40_100 گرم , 50_150 گرم

طول-کلی-چوب

۲۷۰

طول-حمل-و-نقل

….

وزن-چوب

290 گرم , 320 گرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

چوب ماهیگیری Daiwa BG 210cm

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

BG boat

تعداد-بخش

…..

تعداد-حلقه

…..

وزن-کاستینگ

150_400 گرم

طول-کلی-چوب

۲۱۰

طول-حمل-و-نقل

….

وزن-چوب

265 گرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

چوب ماهیگیری Daiwa megaforce pilk

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

megaforce pilk

تعداد-بخش

…..

تعداد-حلقه

…..

وزن-کاستینگ

200_500 گرم

طول-کلی-چوب

225 سانتیمتر

طول-حمل-و-نقل

….

وزن-چوب

300 گرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

چوب ماهیگیری Daiwa crossfire

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

Daiwa crossfire

تعداد-بخش

2 بخش

تعداد-حلقه

8 حلقه

اکشن-چوب

۴۰-۱۰۰

طول-کلی-چوب

۲۷۰

طول-حمل-و-نقل

….

وزن-چرخ

280 گرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن