در حال نمایش 4 نتیجه

کورموران (Cormoran)

چرخ ماهیگیری Cormoran Black bull6 pif 4000

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

4000

بلبرینگ-چرخ

….

میزان-دور-چرخ

۵,۳:۱

وزن-چرخ

390 گرم

شرکت-سازنده

دایوا کورموران

کشور-سازنده

ژاپن

چرخ ماهیگیری Cormoran Pitcor 5pif 5500

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

5500

بلبرینگ-چرخ

….

میزان-دور-چرخ

۴,۹:۱

وزن-چرخ

525 گرم

شرکت-سازنده

دایوا کورموران

کشور-سازنده

ژاپن

چرخ ماهیگیری Cormoran Seacor xp 5500

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

5500

بلبرینگ-چرخ

….

میزان-دور-چرخ

۴,۹:۱

وزن-چرخ

525 گرم

شرکت-سازنده

دایوا کورموران

کشور-سازنده

ژاپن

چرخ ماهیگیری Cormoran Otx br 10000

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

10000

بلبرینگ-چرخ

….

میزان-دور-چرخ

۴,۹:۱

وزن-چرخ

570 گرم

شرکت-سازنده

دایوا کورموران

کشور-سازنده

ژاپن