نمایش 1–12 از 16 نتیجه

نخ ماهیگیری

نخ ماهیگیری 1500 Daiwa J_Braid X8 Multi Color

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

J_Braid X8 Multi Color

سایز-نخ

۰.۴۲ میلیمتر

متزاژ-نخ

۱۵۰۰

میزان-تست

26.5 کیلوگرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

نخ ماهیگیری Daiwa Tournament evo 8

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

Tournament evo 8

سایز-نخ

۰.۲۶ میلیمتر

متزاژ-نخ

۱۳۵متر

میزان-تست

19.8 کیلوگرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

نخ ماهیگیری Daiwa Tournament evo 8

تمام شده

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مدل

Tournament evo 8

سایز-نخ

۰.۲۰ میلیمتر

,

۰.۳۰ میلیمتر

متزاژ-نخ

۳۰۰

میزان-تست

18 کیلوگرم

,

23.4 کیلوگرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

نخ ماهیگیری Daiwa Tournament FC

تمام شده

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مدل

Tournament Fluorocarbon

سایز-نخ

۰.۳۰ میلیمتر

,

۰.۳۵ میلیمتر

,

0.41 میلیمتر

متزاژ-نخ

۵۰

میزان-تست

11.4 کیلوگرم

,

6.2 کیلوگرم

,

8.1 کیلوگرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

نخ ماهیگیری Daiwa Tournament FC

تمام شده

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مدل

Tournament Fluorocarbon

سایز-نخ

۰.۴۵ میلیمتر

,

۰.۵۰ میلیمتر

متزاژ-نخ

30 متر

میزان-تست

12.6 کیلوگرم

,

14.3 کلیوگرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

نخ ماهیگیری Daiwa Tournament Sw shock leader

تمام شده

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مدل

Tournament Sw shock leader

سایز-نخ

0.80 میلیمتر

,

0.90 میلیمتر

,

۱.۰۰ میلیمتر

متزاژ-نخ

۵۰

میزان-تست

40.3 کیلوگرم

,

49.4 کیلوگرم

,

63.4 کیلوگرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

نخ ماهیگیری Target 4X

تمام شده

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مدل

Target 4X

رنگ-نخ

Multi color

,

سبز خزه ای

سایز-نخ

۰.۲۰ میلیمتر

,

۰.۲۳ میلیمتر

,

۰.۲۶ میلیمتر

,

۰.۲۸ میلیمتر

,

۰.۳۰ میلیمتر

,

۰.۳۲ میلیمتر

,

۰.۳۵ میلیمتر

,

0.37 میلیمتر

,

۰.۴۰ میلیمتر

متزاژ-نخ

۳۰۰

میزان-تست

—-

کشور-سازنده

چین

نخ ماهیگیری Target 8X

تمام شده

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مدل

Target 8X

رنگ-نخ

Multi color

,

سبز خزه ای

سایز-نخ

۰.۱۸ میلیمتر

,

۰.۲۰ میلیمتر

,

۰.۲۳ میلیمتر

,

۰.۲۶ میلیمتر

,

۰.۲۸ میلیمتر

,

۰.۳۰ میلیمتر

,

0.33 میلیمتر

,

۰.۳۵ میلیمتر

,

0.37 میلیمتر

,

۰.۴۰ میلیمتر

متزاژ-نخ

۳۰۰

میزان-تست

—-

کشور-سازنده

چین

نخ ماهیگیری Target 9X

تمام شده

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مدل

Target 9X

رنگ-نخ

Multi color

,

سبز خزه ای

سایز-نخ

۰.۱۸ میلیمتر

,

۰.۲۰ میلیمتر

,

۰.۲۳ میلیمتر

,

۰.۲۶ میلیمتر

,

۰.۲۸ میلیمتر

,

۰.۳۰ میلیمتر

,

۰.۳۲ میلیمتر

,

۰.۳۵ میلیمتر

,

0.37 میلیمتر

متزاژ-نخ

۳۰۰

میزان-تست

—-

کشور-سازنده

چین

نخ ماهیگیری 200 Cormoran Profiline waller

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

Profiline waller

سایز-نخ

۰.۵۰ میلیمتر

متزاژ-نخ

۲۰۰

میزان-تست

۱۷.۵

شرکت-سازنده

دایوا کورموران

کشور-سازنده

ژاپن

نخ ماهیگیری Daiwa Samurai

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

Samurai

سایز-نخ

۰.۳۵ میلیمتر

متزاژ-نخ

۳۵۰

میزان-تست

10.1 کیلو گرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن

نخ ماهیگیری 135 Daiwa J_Braid X4E

تمام شده

تماس بگیرید
مدل

J_Braid X4E

سایز-نخ

0.29 میلیمتر

متزاژ-نخ

۱۳۵متر

میزان-تست

18.6 کیلو گرم

شرکت-سازنده

دایوا (Daiwa)

کشور-سازنده

ژاپن