نمایش 1–12 از 14 نتیجه

استورم (Storm)

طعمه ماهیگیری استورم WSS03RCW

تمام شده

تماس بگیرید
طول-طعمه

۸ سانتیمتر

وزن-طعمه

10 گرم

شرکت-سازنده

استورم

کشور-سازنده

اندونزی

طعمه ماهیگیری استورم WSS04GHF

تمام شده

تماس بگیرید
طول-طعمه

11 سانتیمتر

وزن-طعمه

25 گرم

شرکت-سازنده

استورم

کشور-سازنده

اندونزی

طعمه ماهیگیری استورم WRSS03GHP

تمام شده

تماس بگیرید
طول-طعمه

۸ سانتیمتر

وزن-طعمه

14 گرم

شرکت-سازنده

استورم

کشور-سازنده

اندونزی

طعمه ماهیگیری استورم WSS03P

تمام شده

تماس بگیرید
طول-طعمه

۸ سانتیمتر

وزن-طعمه

10 گرم

شرکت-سازنده

استورم

کشور-سازنده

اندونزی

طعمه ماهیگیری استورم SWSB04PK

تمام شده

تماس بگیرید
طول-طعمه

11 سانتیمتر

وزن-طعمه

22 گرم

شرکت-سازنده

استورم

کشور-سازنده

اندونزی

طعمه ماهیگیری استورم SWSB04MB

تمام شده

تماس بگیرید
طول-طعمه

11 سانتیمتر

وزن-طعمه

22 گرم

شرکت-سازنده

استورم

کشور-سازنده

اندونزی

طعمه ماهیگیری استورم SWSB04REF

تمام شده

تماس بگیرید
طول-طعمه

11 سانتیمتر

وزن-طعمه

22 گرم

شرکت-سازنده

استورم

کشور-سازنده

اندونزی