لوازم ماهیگیری, مطالب تخصصی ماهیگیری, همه

انواع طعمه های ماهیگیری

انواع طعمه های ماهیگیری

انواع طعمه های ماهیگیری

طعمه ها در ماهیگیری بسیار متنوعند از نظر طول، رنگ و وزن و بر اساس نوع ماهی مد نظر برای صید و همچنین عمق پیشروی آنها انتخاب می شوند.

به طور کلی می توان گفت طعمه ها با رنگ تیره برای آبهای شور عمیق مورد استفاده قرار می گیرند و طعمه ها با رنگ روشن برای ماهیگیری در اب های شیرین از جمله رودخانه و سدها مورد استفاده قرار می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید