فعالسازی گارانتی

  • کد ملی خود را وارد کنید
  • نام فروشنده یا فروشگاه را وارد کنید
  • شماره سریال روی کارت گارانتی را وارد کنید (حروف بزرگ)
  • تاریخ فاکتور خرید را وارد کنید
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    تصویر کارت ملی خود را وارد کنید