تیر و کمان, مطالب تخصصی تیراندازی, همه

قوانین و مقررات بازی تیر و کمان

قوانین و مقررات بازی تیر و کمان

مسابقات تیراندازی با کمان براساس قوانین فدراسیون بین المللی تیر وکمان تهیه و تدوین می گردد که با
توجه به صلاحدید آنها تغییرات لازم اعمال می شود.
مسابقات تیر و کمان در سطح بین المللی به دو صورت جهانی و المپیک برگزار می شود. تیراندازی در بخش
داخل سالن در دو بخش مردان و زنان برگزار می گردد. تیراندازی در داخل سالن برای بانوان و آقایان در دو
فاصله ۱۸ و ۲۵ متر برگزار می شود که در هر مسافت تعداد ۳۰ تیر در ۱۰ مرحله ۳ تیری که هر مرحله ۲ دقیقه
به طول می انجامد، پرتاب می شود. تیراندازی در بخش خارج سالن در دو بخش زنان و مردان برگزار می گردد.
۱_ گروه مردان: ۳۰ متر، ۵۰ متر، ۷۰ متر، ۹۰ متر
۲_ گروه زنان: ۳۰ متر، ۵۰ متر، ۶۰ متر، ۷۰ متر
در این بخش در دو مسافت بلند (یعنی ۷۰ و ۹۰ متر برای مردان و ۶۰ و ۷۰ متر برای زنان) کمان داران ۶ تیر
را در ۶ مرحله در مدت زمان ۴ دقیقه به سیبل ۱۲۲ سانتی متری پرتاب می کنند.
در بخش مسافت کوتاه ( ۳۰ و ۵۰ متر) هر کما نگیر ۳ تیر در طی ۱۲ مرحله در مدت ۲ دقیقه به هدف
۸۰ سانتی متری پرتاب می کند. در این بخش، مسابقات در سه بخش انفرادی، تیمی و ترکیبی شامل یک خانم
و یک آقا در هر رشته برگزار می شود.

قلق گیری

قلق گیری در میدان تیر عملی است که قبل از تیراندازی جهت ب هدست آوردن دقت کمان انجام می شود. در قلق گیری
تیرانداز بدون محدودیت تیر شروع به پرتاب تیر می کند. یک روز قبل از مسابقه و یا ۴۵ دقیقه قبل از شروع مسابقه
قلق گیری انجام می شود. هیچ کما نداری قبل از شروع و یا بعد از خاتمه زمان تیراندازی، حق تیراندازی ندارد. در غیر
این صورت، اگر تیری پرتاب شود و به سیبل اصابت کند، بالاترین امتیاز در اولین مرحله تیراندازی کسر می شود.

قوانین تیر و کمان برای میدان تیراندازی

میدان تیراندازی شامل قوانین زیر می باشد:
محدوده زمین پرتاب باید مربع شکل باشد و هر ضلع آن از خط عمودی زیر صفحه طلایی سیبل تا خط
پرتاب اندازه گیری شود و محدوده تغییرات ابعاد زمین در فاصله های معین ۶۰ ، ۷۰ و ۹۰ متر، ۳۰ سانتی متر
است و در فاصله های ۳۰ تا ۵۰ متر، (۱۵ + تا ۱۵ -) سانتی متر است.
خط انتظار حداقل در پنج متری پشت خط پرتاب تعیین می شود. در صورت استفاده از سیبل های مثلث شکل
که به فاصله ۳۰ متری نصب شده باشند، فاصله مرکز صفحه دایره طلایی رنگ در ۱۳۰ سانتی متری سطح زمین
قرار می گیرد. اندازه گیری محدوده تغییرات از (۵۰ + تا ۵۰ -) سانتی متر تجاوز نمی نماید. در تمام مواقع ارتفاع
مرکز صفحه های طلایی رنگ؛ سیبل های هدف روی محدوده تغییرات، باید به نظر مستقیم تیرانداز و مربیان
برسد. اگر دو یا چند کما ندار در یک زمان به یک هدف تیراندازی کنند، در این صورت مکان هایی که کما نداران
تیر پرتاب می کنند بر روی خط پرتاب مشخص خواهد شد. با توجه به اینکه سیبل ۲۴۰ سانتی متر عرض دارد
اگر در مسابقات دو نفر روی سیبل تیراندازی می کنند، حداقل فضای ممکن برای هر کما ندار، ۱۲۰ سانتی متر
است و در صورتی که ۳ نفر در مسابقات داخل سالن کنار هم تیراندازی می کنند، ۸۰ سانتی متر است.
خط سه متر؛ خطی است که اگر تیری به طور اتفاقی از دست تیرانداز رها شود و قبل از این خط، به زمین
برخورد کند، آن تیر جزء تیرهای امتیازی وی محسوب نمی شود.

زمان تیراندازی

زمان تیراندازی برای پرتاب ۳ تیر کمان دار که توسط داور اعمال می شود، به این صورت است که:
مسابقه با ۲ سوت توسط داور، شروع می شود. تیرانداز می تواند به داخل محوطه و روی خط آتش قرار بگیرد.
زمان این مرحله ۲۰ ثانیه می باشد. در این زمان کمان دار می تواند تجهیزات خود را آماده کند تا با اعلام داور
شروع به تیراندازی کند. کمان دار فقط می تواند تیر را روی کمان قرار دهد اما اجازه تیراندازی ندارد.
بعد از ۲۰ ثانیه اول، داور با اعلام یک سوت، اجازه تیراندازی می دهد. برای ۳ تیر، داور ۲ دقیقه وقت می دهد.
در این زمان کمان دار باید وقت خود را طوری تنظیم کند که ۳ تیر خود را پرتاب کند. در ۳۰ ثانیه پایان ۲
دقیقه، داور با یک سوت اعلام می کند که ۳۰ ثانیه از زمان تیراندازی باقی مانده است.
در قسمت آخر یعنی زمانی که ۲ دقیقه به پایان رسید داور با ۳ سوت که به صورت پشت سرهم است پایان
تیراندازی را اعلام می کند. در این زمان، اگر کمان دار، اقدام به تیراندازی کند، خطا محسوب شده و جریمه
خواهد شد.
اگر زمانی که تیری پرتاب شده است، داور سوت بزند (یعنی زمانی که تیر در هوا است ولی هنوز به سیبل
برخورد نکرده است)، امتیاز تیر پس از برخورد به هدف، مورد قبول و درست است.

قوانین و مقررات مرتبط با تیراندازی

۱_ تیراندازی تنها باید در یک سمت انجام پذیرد.
۲_ بیشترین زمان مجاز شرکت کننده برای پرتاب ۳ تیر به هدف، ۲ دقیقه و بیشترین زمان مجاز برای پرتاب
۶ تیر، ۴ دقیقه می باشد. با توجه به محل اصابت هر تیر در صفحه هدف، امتیاز داده خواهد شد.
۳_ اگر تیر بین دو رنگ و یا در خطوط بین دو منطقه فرو رفته باشد، به آن تیر بالاترین امتیاز بین دو منطقه
تعلق می گیرد.
تیرها و صفحه ها تا پایان تیراندازی نباید دستکاری شوند.
بعد از پایان تیراندازی و خارج نمودن تیرها از هدف، محل اصابت تیرها، علامت گذاری می شود.
 

دیدگاهتان را بنویسید