تیر و کمان, مطالب تخصصی تیراندازی, همه

تجهیزات جانبی کمانداران

تجهیزات جانبی کمانداران

در تیراندازی با کمان ابزار زیر بهکار میرود:
۱ـ لباس: لباس تیراندازان به طور معمول پیراهن و شلوار ورزشی و کفش کتانی و راحت می باشد.
 
2ـ محافظ انگشتان: این وسیله که در کمان ریکرو استفاده می شود، از انگشتان دست حمایت میکند تا
در طول تمرین و مسابقه بند انگشتانی که در تماس با زه هستند آسیب نبیند و ورزشکار در زمان کشش،
احساس راحتی بیشتری داشته باشد.
              
 
3ـ محافظ ساعد: این وسیله به ساعد دست نگهدارنده کمان بسته می شود تا از تماس زه با ساعد در
هنگام تیراندازی جلوگیری کند. اندازه این وسیله باید مناسب با طول دست تیرانداز باشد تا برای مچ دست
از یک طرف و قسمت خمیدگی آرنج ازطرف دیگر مزاحمت ایجاد نکند. توصیه می شود که جنس این وسیله
از چرم ضخیم باشد تا درصورت برخورد زه با ساعد آسیبی نبیند.
            
 
4ـ محافظه سینه: این وسیله مانع از تماس زه با سینه به هنگام کشش زه و همچنین مانع از برخورد زه به
هنگام رها کردن می شود.
          
 
5  ـ تیردان: از جنس چرم و به شکل یک قوطی بلند که بالای آن سوراخ هایی برای قرار گرفتن تیرها به طور
جداگانه دارد تا از گم شدن و خراب شدن تیرها جلوگیری کند
         
 
6  ـ کیف کمان: از این وسیله برای نگهداری کمان استفاده می شود تا کمان از ضربه ها و آسیب های احتمالی
مصون بماند.
             
 
7ـ سه پایه کمان: استفاده از سه پایه به منظور نگه داشتن کمان در زمان تیراندازی می باشد، به دلیل
اینکه تنظیمات کمان به هم نخورده و همچنین برای جلوگیری از آسیب های احتمالی از سه پایه کمان
استفاده می شود.
                
۸  ـ هدف یا سیبل: هدف نشانه ای است که تیر به سوی آن پرتاب می شود و شامل سیبل سه پایه و چهارپایه
است.
                 
 
انواع سیبل: دو نوع سیبل بهصورت ثابت (داخل سالن) و متحرک (خارج از سالن) وجود دارد.
۹ـ سه پایه سیبل: سه پایه سیبل معمولا از جنس چوب میباشد به این علت که در صورت برخورد نوک
تیر به سه پایه، سر تیر خراب نشود. علت دیگر در دسترس بودن و تهیه راحت آن است.
۱۰_ روکش سیبل: روکش سیبل معمولا  از پارچه های کتانی روغنی، کاغذی و یا چوب پنبه ای نازک ساخته
می شود که این روکش از ۱۰ دایرۀ متحدالمرکز به ترتیب زیر تشکیل شده است:
۱ـ دو دایره وسط به رنگ طالیی
۲ـ دو دایره بعدی به رنگ قرمز
۳ـ دو دایره بعدی به رنگ آبی روشن
۴ـ دو دایره بعدی به رنگ مشکی
۵  ـ دو دایره آخر به رنگ سفید
مشخصات سیبل: در حال حاضر دو نوع سیبل به اندازه های ۱۲۰ سانتیمتر و ۸۰ سانتیمتر در مسابقات
تیر و کمان مورد استفاده قرار می گیرد. برای هر سیبل یک شماره تعیین می شود که اندازه آن سی سانتیمتر
بوده و برای تشخیص تیراندازان به دو صورت زیر تهیه و به صورت یکی در میان نصب می شود.
عدد با رنگ سیاه روی زمینه زردرنگ نوشته می شود، عدد با رنگ زرد روی زمینه سیاه رنگ نوشته می شود.
شماره هدف ها در بالا و یا در زیر مرکز هر سیبل قرار می گیرد به طوریکه صفحه هدف واضح باشد. ابعاد این
شماره ها باید در یک مربع ۳۰×۳۰ باشد.
زاویه سیبل با خط عمود زمین ۱۰ تا ۱۵ درجه می باشد. در فضای آزاد، جهت سیبل در جهت جنوب به
شمال از زمین قرار می گیرد.
هر رنگ به وسیله یک خط نازک به دو منطقه مساوی تقسیم می شود، به این ترتیب که از مرکز صفحه
طلایی رنگ ۱۰ منطقه امتیاز با عرض مساوی به وجود می آید. در مرکز هدف حفره بین قرار دارد و به وسیله
یک X کوچک نشان داده می شود. پهنای خطوط رنگ های مشابه از ۱ میلیمتر و خطوط بین دو رنگ
از ۴میلیمتر تجاوز نمی کند. دایره مرکز هدف که ده امتیازی است و با علامت X در کارت های امتیاز
مشخص شده است در هدف های هشتاد سانتیمتری دارای قطر چهار سانتیمتر می باشد.
سیبل های هدف هشتاد سانتیمتری ممکن است در فواصل سی متر به کار بروند. نصب سیبل های مثلثی برای
۱ اجباری است. این سیبل ها ابعاد مشابهی با سیبل های هشتاد سانتیمتری
مسابقات جهانی فیتا (FITA) دارند.
۱۱ـ تیر: تیر به طور معمول از فلز، چوب و ترکیبی از پلاستیک و شیشه ساخته می شود. طول
تیر بین ۶۰ تا ۷۰ سانتیمتر است.

دیدگاهتان را بنویسید