تیر و کمان, مطالب تخصصی تیراندازی, همه

انواع تیر (رشته تیر و کمان)

انواع تیر

۱ـ تیرهای چوبی: این تیرها به آسانی شکسته می شوند و به مراقبت کاملی نیاز دارند برخی تیرهای چوبی
از چوب فشرده طبیعی درست می شود که مقاوم تر هستند. اگرچه این تیرها سنگین تر از چوب های فشرده نشده
هستند، اما قابلیت نفوذپذیری بیشتری دارند. برای مبتدیان استفاده از تیرهای سبک و فشرده نشده توصیه
می شود، چرا که مبتدیان برای کسب مهارت، نیازمند پرتاب تیرهای سنگین نمی باشند.
۲ـ تیرهای فایبرگلاس: تیرهای فایبرگلاس، از تیرهای چوبی، بادوامتر هستند که با هر کمانداری و
در هر اندازهای سازگارند. همچنین تیرهای فایبرگلاس از تیرهای چوبی منسجم تر ساخته می شوند. اما عیب
بزرگ این تیرها این است که به راحتی شکسته می شوند.
۳ـ  تیرهای آلومینیومی: تیرهای آلومینیومی از نوع تیرهای با دوام می باشند. این تیرها از آلیاژهای
مختلف آلومینیوم و در شکل ها و اندازه های مختلف ساخته می شوند. این مزیت موجب قابل استفاده بودن و
مناسب بودن این نوع تیرها برای هر نفر می شود. از آنجایی که این تیرها به آسانی صاف می شوند و نوک آنها
عوض می شود می توان مجموع های از این تیرها را برای مدت طولانی نگه داشت.
۴ـ تیرهای آلومینیوم ـ کربن: با ترکیب روکشی از کربن و لوله ای باریک از آلومینیوم بسیار دقیق و
با کیفیت ساخته شده که مورد استفاده قهرمانان در مسابقات مهم می باشد.
قسمتهای مختلف تیر
۱ـ نوک تیر
قسمتی از تیر است که داخل هدف می شود و اکثرا به شکل فشنگ می باشد.
            
۲ـ بدنه تیر
قسمت میانی تیر است و تمام اجزای تیر به این قسمت متصل است. این قسمت برای کاربرد در کمان های
بلند، از جنس چوب ساخته می شود. درحالیکه بدنه تیر برای کاربرد در کمان کامپوند یا ریکرو از آلومینیوم
یا کربن ساخته می شود. توصیه می شود افراد مبتدی از تیرهای با بدنه چوبی استفاده کنند.
         
۳ـ پرهای تیر
هر تیر شامل سه پر می باشد که در انتهای تیر قرار داده می شود. این پرها را در هنگام مسابقه و با توجه به
شرایط مسابقه در روی تیر قرار می دهند. زاویه نصب پرها ۱۲۰ درجه است که این زاویه موقعی که تیر در
حال پرتاب است شروع به چرخش می کند و در واقع کار همان خان تفنگ است. دقت شود که هر سه پر باید
به صورت عمود بر بدنه تیر قرار داده شود محل نصب پرها یک سانتیمتر یا یک اینچ درزیر محل نصب ناک
یا قسمت انتهایی تیر است. این پرها از پالستیک ساخته می شوند.
          
۴ـ شیار انتهای تیر
از جنس پالستیک ساخته شده است و در عقب تیر قرار می گیرد که هنگام مسلح شکافی است که معمولا
کردن کمان، باید زه داخل این زائده قرار بگیرد.
          

دیدگاهتان را بنویسید