تیر و کمان, مطالب تخصصی تیراندازی, همه

مقدمه ای در باره تیر و کمان

مقدمه ای در باره تیر و کمان

تیر و کمان ورزشی است کم خطر، سرگرمی مفید برای همه سنین و آسان جهت یادگیری و باعث افزایش تمرکز و مهارت تعیین هدف میشود و از ورزشهای توصیه شده پیامبر گرامی اسلام نیز می باشد. ایشان می فرمایند: »هرکس تیراندازی بداند و آن را ترک کند یکی از نعمتهای خداوند را ترک کرده است«.یکی از قدیمی ترین ورزش و هنرهایی که در تاریخ بشر در جهان وجود دارد و هنوز تمرین میشود، تیراندازی با کمان است و به عنوان کهن ترین ورزش شناخته شده برای انسان می باشد. این ورزش توسط انسانهای اولیه هم برای تهیه غذا و هم جهت محافظت از خود ابداع گردید. در تمدن بشری اهمیت تیراندازی با کمان به قدری است که دانشمندان امروزی، پیشرفت اولیه بشر را مدیون پیدایش آتش، چرخ و تیراندازی با کمان میدانند. ایرانیان اولین مللی بودند که تیراندازی با کمان را به عنوان یک ضرورت در زندگی خود ابداع و به کار گرفتند. این وسیله از آغاز پیدایش در تمام فرهنگ ها و سنتهای اقوام ایرانی به وضوح دیده میشود. بسیاری از بزرگان دینی و حتی سایر ادیان معتقدند که آسایش بشر و حیات اجتماعی وی بر مبنای سلامت تن و روان قرار گرفته است و جامعه بیمار رو به نابودی میباشد و تنها افرادی که از سالمت جسمی و روحی برخوردارند، میتوانند جامعه ای سالم و پیشرو پدید آورند و در آن با آسایش و آرامش زندگی کنند و راز سالمت خود را در کم خوردن و ورزش کردن میدانستند. پیشینیان در پرتو ورزش های گوناگونی چون سوارکاری، شکار، چوگان و کوهنوردی فرزندانشان را به زیور این صفات نیکو می آراستند و به تیراندازی و شکار اهمیت می دادند زیرا هم برای پرورش تن و هم برای دفاع الزمی بود. تیراندازی با کمان یکی از رقابت انگیزترین و قابل اجراترین ورزش های دنیا می باشد و همین امر موجب جذابیت این ورزش هرکسی و با هرسنی میتواند در این شده است. تقریبا ورزش شرکت کند. این ورزش در عین مفرح بودن، نیاز به آمادگی جسمانی زیادی دارد. انجام این ورزش نه تنها قدرت بدنی را افزایش میدهد بلکه تمرکز و انعطاف پذیری هم افزایش می یابد. ورزش تیر و کمان به ورزشکاران درس تمرکز و صبوری می آموزد و ذهن را تقویت می نماید. تیروکمان از جمله اولین سلاح هایی است که انسان ساخته است این سلاح به سرعت به وسیله ای تأثیرگذار در نبردها تبدیل شد، چون انسان برای استفاده از آن لازم نبوده رودر روی دشمن قرارگیرد. مشخص نیست که اولین کمان را مردم کدام سرزمین در چه زمانی ساختند اما آثار باقی مانده از زمانهای باستان و نقاشی دیوارهای غارها نشان میدهد که انسان از ۵۰۰ هزار سال پیش از تیروکمان چوبی استفاده می کرده است. در افسانه ها، اسطوره ها و مذاهب مختلف نیز دربارۀ تیر و کمان حکایت های بسیاری نقل شده است. قهرمانان اسطورهای چون باله، آرش کمانگیر، ویلهلمتل و بسیاری از شخصیت های معروف به تیراندازی با کمان پرداخته اند.

دیدگاهتان را بنویسید