تیر و کمان, مطالب تخصصی تیراندازی, همه

لوازم جانبی که بر روی کمان بسته می شود

لوازم جانبی که بر روی کمان بسته می شود

۱ـ سایت: کاربرد این وسیله برای نشانه روی دقیق تر می باشد که مدرج بوده و سایت در کمان ریکرو مجهز
به پین سایت است و در انواع آموزشی وحرفه ای موجود می باشد.
                                 
۲ـ میله تعادل: این وسیله که در انواع متنوع تک شاخه و سه شاخه وجود دارد به روی قبضه کمان بسته
می شود و کاربرد آن در کنترل و مهار ارتعاشات کمان است که ممکن است در اثر لرزش دست کماندار، وزش باد و رها کردن تیر به وجود بیاید و معمولا از جنس کربن می باشد.
            
۳ـ رست: محل قرار گرفتن تیر به روی قبضه را رست می گویند که در انواع پلاستیکی و مغناطیسی وجود دارد.
         
۴ـ پلانگر: پالنگر دستگاهی است که وظیفه تنظیم پرواز تیر را به عهده دارد و به یک پیچ و یک فنر که به
فنر کاشن پلانگر معروف است مجهز می باشد.

۵  ـ کلیکر: این وسیله به تیرانداز کمک می کند همیشه زه را به یک اندازه بکشد و به همه تیرهایش قدرت
یکسانی برای پرتاب بدهد، به طوریکه پس از کشش کامل زه، کلیکر به صدا در می آید و این دقیقا همان
لحظه ای است که کماندار باید زه را رها کند.
              

دیدگاهتان را بنویسید