تیر و کمان, مطالب تخصصی تیراندازی, همه

آشنایی با انواع کمان

آشنایی با انواع کمان

کمان ها به دو بخش کلی ریکرو و کامپوند تقسیم میشود.
۱ـ کمان چهارخم (ریکرو)
این نوع کمان از کربن ورق ورق شده و یا از فایبر گلاس درست می شود که دو انتهای آن به صورت منحنی
درآمده، به طرف پشت کمان انحنا دارند. برای مبتدیان کمان بسیار خوبی بوده و مخصوص المپیک می باشد

۲ـ کمان ترکیبی (کامپوند)
این کمان بی شباهت به کمان ریکرو نیست، یکی از تفاوت هایی که با آن دارد استفاده از قرقره هایی است که
به راندمان کار کمک کرده و اجزای قابل تنظیمی را به وجود آورده اند. این کمان دارای دو قرقره در قسمت
بازوی کمان است و در ابتدا فقط برای شکار از این کمان استفاده می شد، این کمان از کمان ریکرو کوتاه تر
است

مشخصات یک کمان ریکرو
الف) پشت کمان: بعد از زه شدن، کمان به صورت محدب درمی آید و در مواقع تیراندازی به طرف هدف می باشد.
ب) قسمت داخل کمان: قسمت داخل کمان را شکم کمان می گویندکه در مواقع تیراندازی به سمت کماندار است (کماندار پشت زه می باشد).
ج) قبضه کمان: قسمتی از کمان است و با دست گرفته می شود و ضخامت آن طوری است که در موقع گرفتن دسته کمان، بین انگشت شست و انگشت اشاره فاصله زیادی وجود ندارد.
         
 
د) بازوهای کمان:  بازوها از طرفین دسته شروع شده و به طرف دو سر بالایی و پایینی کمان از ضخامت آن
کاسته می شود و درانتهای هر بازو، شاخکی وجود دارد که زه به آن متصل می گردد
        
 
ه) زه کمان: معمولا از جنس نخهای نایلونی باریک و مقاوم ساخته می شود. لازم به ذکر است که زه
کمانهای اولیه از روده گوسفند ساخته میشدند ولی انواع امروزی آن از جنس کتان، داکرون ساخته می شود
 
و) محل ناکینگ پوینت: محل قرار گرفتن دو شاخه انتهایی تیر به روی زه را ناکینگ پوینت می گویند
که با اندازه گیری های دقیق و به وسیله خط کش تی (T) مشخص می شود. به طوریکه در این حالت زاویه
بین تیر و زه کمان ریکرو باید ۸/۱ اینچ بالاتر از زاویه ۹۰ درجه باشد اما در کمان کامپوند این زاویه کاملا ۹۰ درجه است
 
ز) گوشواره کمان: محلی است در دو انتهای کمان که حلقه های دو طرف زه هنگام زه کردن کمان، روی
آن قرار می گیرند. باید مراقب بود که گوشواره کاملا گرد و صاف و لبه آن صیقلی باشد تا باعث ساییده شدن
حلقه های زه نشود.
 
 

دیدگاهتان را بنویسید