فعالسازی گارانتی

جهت بهره مندی از خدمات گارانتی اطلاعات خود را ثبت و گارانتی تفنگ خود را فعال نمایید.
در صورت عدم فعال سازی گارانتی شرکت هیچ خدمات پشتیبانی ارائه نخواهد داد.


حروف اول سریال جهت مشخص نمودن نوع تفنگ به ابتدای آن اضافه شده است.
در زمان وارد کردن شماره سریال دقت داشته باشید که حروف را به صورت حروف بزرگ وارد نمایید.


فعالسازی گارانتی

جهت فعال سازی گارانتی فرم زیر را تکمیل نمایید
  • کد ملی خود را وارد کنید
  • نام فروشنده یا فروشگاه را وارد کنید
  • شماره سریال روی کارت گارانتی را وارد کنید (حروف بزرگ)
  • تاریخ فاکتور خرید را وارد کنید
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    تصویر کارت ملی خود را وارد کنید